7005 notes Reblog

1 week ago

uselessdreamss:

Seattle at sunset and dusk

(via linatran)

12 notes Reblog

1 week ago

"Cầu mong bạn sẽ sống lâu chừng nào bạn muốn và yêu lâu chừng nào bạn sống."
Robert A Heinlein (via nguyen-tat-thanh)
1 notes Reblog

3 weeks ago

lamareee:

Cả ngày chỉ cần có con mèo bên cạnh vs bạch sữa hoàng tử xong khoanh chân đầm ấm bên các bạn thì tôi về nhất cmnrrr
37 notes Reblog

3 weeks ago

6928 notes Reblog

3 weeks ago

khoaphamphotography:

là duyên hay là nợ vậy hả mưa … | it’s raining out & inside 

(via a--little-leaf)

71 notes Reblog

3 weeks ago

hmoong:

Hanoi night, 9/2014 on Flickr.
287335 notes Reblog

3 weeks ago

309014 notes Reblog

3 weeks ago

4485 notes Reblog

3 weeks ago

221381 notes Reblog

3 weeks ago

goldscors:

lemd:

ladyinterior:

Postcards For Ants, Lorraine Loots

@.@ #respect #trờiơigiỏiquá

Dự án những đồng xu và những cây viết chì khổng lồ.

(hình nhìn như dựng)

(via xoi-vung-dua)

538 notes Reblog

3 weeks ago

crisvo:

thepsychmind:

Fun Psychology facts here!

—-
6689 notes Reblog

3 weeks ago


Nature/Love/quotes
4580 notes Reblog

3 weeks ago

scntrx:

         
296437 notes Reblog

3 weeks ago

495847 notes Reblog

3 weeks ago