1 notes Reblog

6 days ago

lamareee:

Cả ngày chỉ cần có con mèo bên cạnh vs bạch sữa hoàng tử xong khoanh chân đầm ấm bên các bạn thì tôi về nhất cmnrrr
34 notes Reblog

1 week ago

1244 notes Reblog

1 week ago

khoaphamphotography:

là duyên hay là nợ vậy hả mưa … | it’s raining out & inside 

(via a--little-leaf)

69 notes Reblog

1 week ago

hmoong:

Hanoi night, 9/2014 on Flickr.
284867 notes Reblog

1 week ago

277425 notes Reblog

1 week ago

3983 notes Reblog

1 week ago

190556 notes Reblog

1 week ago

goldscors:

lemd:

ladyinterior:

Postcards For Ants, Lorraine Loots

@.@ #respect #trờiơigiỏiquá

Dự án những đồng xu và những cây viết chì khổng lồ.

(hình nhìn như dựng)

(via xoi-vung-dua)

533 notes Reblog

1 week ago

crisvo:

thepsychmind:

Fun Psychology facts here!

—-
6634 notes Reblog

1 week ago


Nature/Love/quotes
4456 notes Reblog

1 week ago

scntrx:

         
285910 notes Reblog

1 week ago

490773 notes Reblog

1 week ago

416205 notes Reblog

1 week ago

nuodai:

im such a fucking jealous asshole i pretend like i dont care but i care so much im gonna explode

(via beaut-iful-simplicity)

1021 notes Reblog

1 week ago